_____________________________________________ / Oopsie woopsie... Verkar som att domänen för \ | absolutgotland har löpt ut. | | Kontakta om du är f.d. ägare av | | domänen. | | | \ Vill du se förra AG? [ja] / ---------------------------------------------- \\ \\ __ / \ | | @ @ | | || |/ || || |\_/| \___/